Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Solør Dyreklinikk er behandlingsansvarlige for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.solor-dyreklinikk.no, evt. andre nettbaserte tjenester som eies og driftes av Solør Dyreklinikk.

 

Personopplysninger som behandles

Solør Dyreklinikk samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på opplysninger som innhentes:

  • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP-adresse

 

Registrering/innhenting av opplysninger

Relevante opplysninger, som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling, som skjer som en del av saksbehandling registreres i vårt ordresystem. Solør Dyreklinikks ansatte benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og gjennomgår den årlig for å slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved oppsigelse eller annet fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Den benyttes ikke som grunnlag for statistikk, da vi ikke fører statistikk på telefon.

 

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google Inc («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til og lagres på Googles servere.

ØstCom AS bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt, osv. Googles personvernreglene gjelder for alle tjenester som tilbys av Google Inc. og partnerne. Les personvernreglene her.

 

Lagring av opplysninger

Informasjon innhentet gjennom skjemaer på våre nettsider lagres/videresendes internt til og/eller lagres i vårt CRM-system.

 

Sletting av opplysningene

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

 

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men ØstCom AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av produkter/tjenester som bestilles via nettsidene våre.

 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Solør Dyreklinikk ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Kontaktinformasjon