Priser

Dette er et lite utvalg av våre grunnpriser. I de tilfellene hvor det er sykdomsutredning og mer omfattende behandlinger må det brukes skjønn og beregnes pris for hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med oss for å få et pristilbud for ditt dyr.