Hoggormbitt

Dersom hunden eller katten din blir bitt av huggorm eller du mistenker at det har skjedd, bør dyret behandles av veterinær. Ofte er det såkalt tørrbitt som ikke har gitt gift, men vi anbefaler å kontakte veterinær uansett! Bittet kan ses som to nålstikk med ca ½ cm mellomrom. De første symptomene på bitt med gift kan være halthet, smerte, hevelse, varme og rødhet/blålig farge rundt bittet. Det er ofte i ansikt/snuteparti eller i framben.

Hva gjør jeg hvis dyret mitt blir bitt?
Dyret skal holdes mest mulig i ro for å hindre spredning av gift i kroppen. Store hunder holdes i kobbel mens man går rolig til nærmeste bil, små hunder og katter bør bæres. Kontakt nærmeste veterinær og kjør direkte dit.

Huggormbitt med gift kan gi svært alvorlige skader og intravenøs væskebehandling er viktig for å «skylle ut» giften. Det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle om dyret har behov for motgift. I nyere tid er det omdiskutert å bruke kortison ved huggormbitt eller ikke. Med dette så mener vi at eier selv har med seg kortisontabletter på tur og gir disse ved mistanke om bitt. Dette er noe vi i hovedsak har gått bort ifra da det kan gi en falsk trygghet for eier og at det ikke har den effekten man først trodde.

Huggormen er ca en halvmeter lang og har en grå eller brun grunnfarge med et karakteristisk sikksakkmønster langs ryggen. Noen ganger avviker disse karakteristiske trekkene og de kan se ensfarget mørke ut.  De kan komme ut av dvalen så tidlig som i februar – mars og er hyppigst å se på solvarme dager.

Neste