Laboratorium

Blodprøver: På laboratoriet har vi moderne blodprøveapparater som kan analysere hematologi og biokjemi inkludert CRP. Vi har også mulighet til å sjekke progesteronnivå hos tisper slik at nøyaktig parringstidspunkt er lettere å fastsette. Avanserte tester som vi ikke kan utføre her på klinikken sendes til andre laboratorier i Norge, England eller Tyskland.

Urinprøver: På laboratoriet utfører vi rutineundersøkelser på urinprøver med urinstix, måler spesifikk vekt og tar mikroskopi for å se etter bakterier, betennelsesceller og krystaller. Urinen kan også dyrkes for å se på bakterieinnhold og eventuell antibiotikaresistens.

Mikroskopi: Ved mistanke om ørebetennelse bruker vi mikroskopet til å se etter parasitter, bakterier eller sopp i en svaberprøve som blir tatt fra øregangen. Dette er viktig for å finne riktig behandling. Vi tar også celleprøver fra svulster og andre typer vev og undersøker i mikroskopet før behandling. Mikroskopet brukes også til å undersøke skjedeutstryk fra tispe i forbindelse med løpetid, og til å undersøke hud og pels for parasitter. Mikroskopet har mange bruksområder og er flittig i bruk og kan forstørre opptil 100 ganger.

Se vår prisliste her

Neste