Poliklinikk

I vår poliklinikk utføres rutinebehandlinger som for eksempel vaksinering, id-merking, kloklipp, øreundersøkelser, urinveisproblematikk, innledende halthetsundersøkelse og behandling av oppkast og diare. Helsesjekk med vaksinering hvor vi går gjennom dyret i sin helhet er en viktig årlig sjekk for å påvise tannstein, munnsykdommer, svulster og annen begynnende sykdom på et tidlig tidspunkt.

Se vår prisliste her

Forrige