ID-merking

ID-merking

På klinikken utføres id-merking av smådyr. Det vil si at vi setter en mikrochip inn under nakkeskinnet til dyret. Denne chipen er forhåndsprogrammert til et bestemt nummer som vil følge dyret resten av livet. Denne mikrochipen kan leses av med en elektronisk avleser....
Laboratorium

Laboratorium

Blodprøver: På laboratoriet har vi moderne blodprøveapparater som kan analysere hematologi og biokjemi inkludert CRP. Vi har også mulighet til å sjekke progesteronnivå hos tisper slik at nøyaktig parringstidspunkt er lettere å fastsette. Avanserte tester som vi ikke...